جهل ، فقر و بیماری سه عامل اصلی پریشانی و گرفتاری انسانها هستند .

علوم تجربی شاخه ای از دانش است که بر پایه مشاهده و ثبت رویدادهای طبیعی شکل گرفته اند تا بدین روش درک صحیحی از پدیده های جهان هستی را برای انسانها فراهم آورند تا آنها را در راه مبارزه با جهل ، فقر و بیماری تواناتر سازند.

بنیاد ملی کاوش سازمانی مردم نهاد و غیردولتی است که در سال 1389 به ثبت رسیده و مجوزهای فعالیت مربوطه را کسب نموده است. ازاهم حوزه های فعالیت بنیاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

برگزاری کلاسهای افزایش مهارت حرفه ای تحت نظر اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور 
بهره گیری از اساتید طراز اول بین المللی 
برگزاری مسابقات علمی دکتر نواب ویژه دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور 
فراهم کردن کتابخانه جامع مجازی 
آموزش از راه دور و ...