فیلترها

حضوری
capp
capp

(0 نظر)
1 جلسه
گواهینامه دارد
رایگان
آفلاین
"انتخاب متریال برای رستوریشن متکی برایمپلنت و آشنایی با انواع اباتمنت"
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
افزایش طول تاج
افزایش طول تاج

دکتر میلاد آقائی

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/31 1403/04/01
کارگاه عملی آموزش الاینر تراپی
کارگاه عملی آموزش الاینر تراپی

دکتر کورش مجیدی

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/3
آفلاین
3 متد روز دنیای پریو در لیفت لثه همراه باسرجیکال گاید ولیزر
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
پست و کور ؛ ملاحظات و تکنیک ها
پست و کور ؛ ملاحظات و تکنیک ها

دکتر مهدی امین زاده

(0 نظر)
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین جراحی دندان عقل نهفته
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پروتز  ایمپلنت مقدماتی
پروتز ایمپلنت مقدماتی

دکتر کاوه سیدان

(0 نظر)
4 جلسه
گواهینامه دارد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/06/08
حضوری
دوره ونیر کامپوزیت
دوره ونیر کامپوزیت

دکتر علی یزدانی

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
......
حضوری
لامینیت
لامینیت

دکتر سینا نواب

(0 نظر)
6 جلسه
گواهینامه دارد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/2
حضوری
لمینیت سرامیکی2روزه
لمینیت سرامیکی2روزه

دکتر سینا نواب

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
......
حضوری
کارگاه اندوکراون
کارگاه اندوکراون

دکتر سپهر ترابی

(0 نظر)
1 جلسه
گواهینامه دارد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.....
حضوری
ایمپلنت پیشرفته
ایمپلنت پیشرفته

دکتر اردوان اعتمادی

(0 نظر)
6 جلسه
گواهینامه دارد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/02/06
حضوری
دوره جامع اندو روتاری
دوره جامع اندو روتاری

دکتر علی حائری

(0 نظر)
4 جلسه
گواهینامه دارد
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/03/17
حضوری
کاربرد کلینیکی لیزر دردرمان های زیبایی
1 جلسه
گواهینامه دارد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.......
حضوری
گارگاه اینله و آنله
گارگاه اینله و آنله

دکتر کاوه سیدان

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.....
حضوری
پروتز  پیشرفته ایمپلنت
پروتز پیشرفته ایمپلنت

دکتر کاوه سیدان

(0 نظر)
4 جلسه
گواهینامه دارد
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/04/21 1403/04/22 1403/04/28 1403/04/29
حضوری
کودکان
کودکان

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/10
حضوری
سرجیکال گاید دیجیتال
سرجیکال گاید دیجیتال

دکتر کاوه سیدان ،دکتر اردوان اعتمادی

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/07/27
حضوری
پروتز ثابت
پروتز ثابت

دکتر کاوه سیدان

(0 نظر)
5 جلسه
گواهینامه دارد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/05/18 1403/05/19 1403/05/31 1403/06/01 1403/06/02
حضوری
ژل و بوتاکس
ژل و بوتاکس

دکتر امیر حائری

(0 نظر)
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/17
حضوری
ایمپلنت مقدماتی
ایمپلنت مقدماتی

دکتر کاوه سیدان ،دکتر انصاری ،دکتر امیر حائری

(0 نظر)
8 جلسه
گواهینامه دارد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/02/6