دسته بندی ایمپلنت

فیلترها

حضوری
پروتز  ایمپلنت مقدماتی
4 جلسه
گواهینامه دارد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/06/08
حضوری
ایمپلنت پیشرفته
6 جلسه
گواهینامه دارد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/02/06
حضوری
پروتز  پیشرفته ایمپلنت
4 جلسه
گواهینامه دارد
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/04/21 1403/04/22 1403/04/28 1403/04/29
حضوری
ایمپلنت مقدماتی
8 جلسه
گواهینامه دارد
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/02/6
آفلاین
موقعیت یابی سه بعدی ایمپلنت های دندانی
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
Guided implant surgery
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین جراحی ایمپلنت پرمولر فک بالا
2 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان