دسته بندی پروتز دندان

فیلترها

آفلاین
پست و کور ؛ ملاحظات و تکنیک ها
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پروتز  ایمپلنت مقدماتی
4 جلسه
گواهینامه دارد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/06/08
حضوری
پروتز ثابت
5 جلسه
گواهینامه دارد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/05/18 1403/05/19 1403/05/31 1403/06/01 1403/06/02
آفلاین
کلاس آفلاین پروتزهای دندانی
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین بازسازی دندان های اندو شده
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین پست: بایدها و نبایدها
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان