دسته بندی دیگر دوره ها

فیلترها

حضوری
capp
capp

(0 نظر)
1 جلسه
گواهینامه دارد
رایگان
آفلاین
کلاس آفلاین جراحی دندان عقل نهفته
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
گارگاه اینله و آنله
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.....
حضوری
سرجیکال گاید دیجیتال
2 جلسه
گواهینامه دارد
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/07/27
حضوری
جراحی عقل نهفته
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1403/04/07 1403/04/08
حضوری
ژل و بوتاکس
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/17
حضوری
دوره عکاسی
1 جلسه
گواهینامه دارد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1402/08/18
حضوری
کارگاه بلیچینگ
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/07/20
حضوری
دوره جامع اکلوژن
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.....