دسته بندی دندانپزشکی ترمیمی

فیلترها

حضوری
افزایش طول تاج
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/31 1403/04/01
بنیاد ملی کاوش
1 جلسه
گواهینامه دارد
۵,۰۰۰ تومان
حضوری
دوره ونیر کامپوزیت
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
......
حضوری
لامینیت
لامینیت

(0 نظر)
6 جلسه
گواهینامه دارد
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1403/03/2
حضوری
لمینیت سرامیکی2روزه
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
......
حضوری
گارگاه اینله و آنله
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
.....
حضوری
افزایش طول تاج
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/08/11
حضوری
دوره جامع ترمیمی و زیبایی
6 جلسه
گواهینامه دارد
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
1402/08/04
آنلاین
کارگاه کار با کامپوزیت در ترمیم های وسیع
2 جلسه
گواهینامه دارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1402/05/12
آفلاین
کلاس آفلاین - دکتر سینا نواب
3 جلسه
گواهینامه ندارد
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاین
کلاس آفلاین بایومیمتیک در دندانپزشکی
1 جلسه
گواهینامه ندارد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان